Matrikkelutvidet : public abstract <<interface>> interface
Created: 18.06.2010 13:11:36
Modified: 18.06.2010 13:11:36
Project:
Advanced:
Operation
public
FinnNaboer(
matrikkelNummer: Matrikkelnummer,
maxAvstand: Integer,
medFester: boolean,
medSeksjoner: boolean,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):Matrikkelnummer
Details:
Sequential
Notes: Finner naboer til en matrikkelenhet.<br /><br />Merknad:<br />Naboer er andre matrikkelenheter som enten deler eiendomsgrenser eller har eiendomsgrenser med angitt avstand (buffer) til eiendomsgrensene til matrikkelenheten.<br />Dette er en annen funksjon enn naboliste fra Geolok2. Her vil funksjonen hente naboer uten brukerinteraksjon for å ta med gjenboere.
public
HentAnleggsflaterForMatrikkelenhet(
matrikkelNummer: Matrikkelnummer,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):Anleggsprojeksjonsflate
Details:
Sequential
Notes: Henter anleggsflate(r) med tilhørende geometri for gitt matrikkelenhet.
public
HentBruksenheterForBygg(
byggIdent: ByggIdent,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):Bruksenhet
Details:
Sequential
Notes: Henter alle bruksenheter for et bygg
public
HentEtasjerForBygg(
byggIdent: ByggIdent,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):Etasje
Details:
Sequential
Notes: Henter alle etasjer for et bygg.
public
HentTeigerForMatrikkelenhet(
matrikkelNummer: Matrikkelnummer,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):Teig
Details:
Sequential
Notes: Henter teig(er) for gitt matrikkelenhet.<br />(med tilhørende geometri)
public
HentUtvidetMatrikkelenhet(
matrikkelNummer: Matrikkelnummer,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):Matrikkelenhet
Details:
Sequential
Notes: returnerer med spesialiseringen av matrikkelenhet. Ellers lik HentMatrikkelenhet i basis