Matrikkelnummer : public <<dataType>> class
Created: 18.01.2010 23:29:48
Modified: 03.09.2010 10:49:37
Project:
Advanced:
Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7.<br /></p><p><br /></p><p>Matrikkelnummeret for grunneiendom, anleggseiendom og jordsameie skal bestå av et gårdsnummer og et bruksnummer. Bruksnummeret inngår i en fortløpende nummerering innenfor gårdsnummeret. <br /></p><p><br /></p><p>Matrikkelnummer for festegrunn skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og festenummer. Festenummeret inngår i en fortløpende nummerering av festegrunn på vedkommende grunneiendom eller jordsameie.<br /></p><p><br /></p><p>Matrikkelnummer for eierseksjon skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Dersom eierseksjonen ligg på festegrunn, skal festenummeret være en del av matrikkelnummeret. Seksjonsnummeret inngår i en fortløpende nummerering av eierseksjonene på vedkommende grunneiendom, festegrunn eller jordsameie.<br /></p>
Attribute
public String
  kommunenummer
Details:
Notes: Angivelse av hvilken kommune objektet har vært eller er matrikulert i.<br />Merknad: Omfatter både eksisterende og foreldede kommuner
public Integer
  gårdsnummer
Details:
Notes: En kommune er delt inn i flere gårder, og alle matrikkelenheter ligger i en gård. Gårdsnr må være større enn 0. <br /><br />Off. forkortelser: gnr<br /><br />
public Integer
  bruksnummer
Details:
Notes: Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnr innen et gårdsnr tildeles automatisk. Bruksnr må være større enn 0.<br /><br />Off. forkortelser: bnr<br />
public Integer
  festenummer
Details:
Range:0 to 1
Notes: Fortløpende nummerering av fester under gårdsnr/bruksnr. Festenr må være større enn eller lik 0.<br />Off. forkortelser: fnr<br />
public Integer
  seksjonsnummer
Details:
Range:0 to 1
Notes: Fortløpende nummerering av seksjoner under gårdsnr/bruksnr og eventuelt festenr. Seksjonsnr må være større enn eller lik 0.<br />Off. forkortelse: snr<br />
Element Source Role Target Role
Saksmappe
Class  
Name:  
 
Name:  
 
Details:
 
Planopplysninger
Class  
Name:  
 
Name: relatertMatrikkelnr
 
Details:
 
Tag Value
persistence transient
Details: