MatrikkelBasis : public abstract <<interface>> interface
Created: 16.02.2010 16:58:15
Modified: 19.05.2010 20:32:41
Project:
Advanced:
Operation
public
FinnAdresserForBygg(
byggIdent: ByggIdent,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):AdresseIdent
Details:
Sequential
Notes: Finner alle adresser for et bygg.<br />I listen med adresseIdent'er som returneres, kan det være VegadresseIdent og/eller MatrikkeladresseIdent.
public
FinnAdresserForMatrikkelenhet(
matrikkelNummer: Matrikkelnummer,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):AdresseIdent
Details:
Sequential
Notes: Henter alle adresser for en matrikkelenhet.<br />I listen med adresseIdent'er som returneres, kan det være VegadresseIdent og/eller MatrikkeladresseIdent
public
FinnAdresserForVeg(
kommuneNr: string,
adresseNavn: string,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):VegadresseIdent
Details:
Sequential
Notes: Hent alle vegadresser gitt vegnavn.<br />(<i>Vegnavn </i>kalles også <i>adressenavn</i>).<br />VegAdresse returneres som en liste av type VegadresseIdent.
public
FinnByggForAdresse(
adresseIdent: AdresseIdent,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):ByggIdent
Details:
Sequential
Notes: Henter alle bygg for en adresse.<br />Returnerer en liste av type ByggIdent.
public
FinnByggForMatrikkelenhet(
matrikkelNummer: Matrikkelnummer,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):ByggIdent
Details:
Sequential
Notes: Henter alle bygg på en matrikkelenhet.<br />Returnerer en liste av type ByggIdent.
public
FinnMatrikkelenheter(
matrikkelNummer: Matrikkelnummer,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):Matrikkelnummer
Details:
Sequential
Notes: Finner alle matrikkelenhet(er) for et gitt Matrikkelnummer og returnerer en liste av Matrikkelnummer.<br /><i>Eksempel</i>: finne alle fester og seksjoner for en hovedeiendom.<br />Man må minimum angi kommunenummer og gårdsnummer.
public
FinnMatrikkelenheterForBygg(
byggIdent: ByggIdent,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):Matrikkelnummer
Details:
Sequential
Notes: Finner alle matrikkelenheter for et bygg og returnerer dette som en liste av Matrikkelnummer.
public
FinnMatrikkelenhetForAdresse(
adresseIdent: AdresseIdent,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):Matrikkelnummer
Details:
Sequential
Notes: Finner matrikkelenhet(er) for en adresse og returnerer dette som Matrikkelnummer.
public
FinnVeger(
kommuneNr: string,
delAvAdressenavn: string,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):String
Details:
Sequential
Notes: Finner en liste med veier basert på helt eller delvis vegnavn.<br />(<i>Vegnavn </i>kalles også <i>adressenavn</i>)<br />delAvAderessenavn skal forstås som begynnelsen av vegnavnet, altså ikke ”*Veg” , men ”Sol*”. <br />Vegnavn returneres som en streng.
public
HentAdresse(
adresseIdent: AdresseIdent,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):Adresse
Details:
Sequential
Notes: Henter Adresse gitt AdresseIdent.<br />Adressen som returneres kan det være Vegadresse eller Matrikkeladresse.
public
HentAlleKodelister(
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):Kode
Details:
Sequential
Notes: Henter alle kodelister.<br /><br />Denne er tenkt bruk i et typisk engangskall fra klient, som så kan cache kodelistene for senere bruk.
public
HentBygg(
byggIdent: ByggIdent,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):Bygg
Details:
Sequential
Notes: Henter informasjon for gitt bygg
public
HentEiere(
matrikkelNummer: Matrikkelnummer,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):Eier
Details:
Sequential
Notes: Henter eiere for en matrikkelenhet gitt matrikkelnummer.<br /><br />Merknad:<br />Dersom eiendommen eies av en annen eiendom, returneres matrikkelnr i Eier.navn. Eier.Postadresse er da tom.
public
HentKodeliste(
kodelistenavn: string,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):Kode
Details:
Sequential
Notes: Henter angitt kodeliste.
public
HentMatrikkelenhet(
matrikkelNummer: Matrikkelnummer,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):Matrikkelenhet
Details:
Sequential
Notes: Henter informasjon for gitt Matrikkelenhet.<br />Merknad:<br />Ved søk må alle argumenter gis. Dersom man ikke søker etter fester / seksjoner settes disse til 0.
public
HentRettigheter(
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):Rettigheter
Details:
Sequential
Notes: Dette er en operasjon for å sjekke hvilke rettigheter man har som bruker.<br />Rettigheter som kan hentes er:<br />harLesEierforholdRettighet: kan lese eierforhold<br />harLesFnrRettighet: kan lese fødselsnummer
public
SjekkBygning(
byggIdent: ByggIdent,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):boolean
Details:
Sequential
Notes: Sjekker om bygning finnes
public
SjekkMatrikkelAdresse(
matrikkelAdresseIdent: MatrikkeladresseIdent,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):boolean
Details:
Sequential
Notes: Sjekker om matrikkeladresse finnes
public
SjekkMatrikkelenhet(
matrikkelNummer: Matrikkelnummer,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):boolean
Details:
Sequential
Notes: Sjekker om matrikkelenhet (eiendom) finnes
public
SjekkVegAdresse(
vegadresseIdent: VegadresseIdent,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):boolean
Details:
Sequential
Notes: Sjekker om vegadresse finnes.<br />(<i>Vegnavn </i>kalles også <i>adressenavn</i>)