Matrikkelkart : public abstract <<interface>> interface
Created: 07.04.2010 10:13:44
Modified: 19.04.2010 11:22:53
Project:
Advanced:
Operation
public
FinnMatrikkelenheterForOmraade(
selectionPolygon: Kurve,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):Matrikkelnummer
Details:
Sequential
Notes: Finner alle matrikkelenheter som ligger helt eller delvis innenfor et geografisk område.<br />Returneres som en liste av type Matrikkelnummer.
public
HentBboxForMatrikkelenhet(
matrikkelNummer: Matrikkelnummer,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):Bbox
Details:
Sequential
Notes: Henter ut omskrevet rektangel for matrikkelenhet,<br /><i>Eksempel på bruk:</i><br />For enkelt å kunne lage url for wms eller wfs kall.
public
HentOmraadeForMatrikkelenhet(
matrikkelNummer: Matrikkelnummer,
matrikkelKontekst: MatrikkelKontekst,
):Område
Details:
Sequential
Notes: Henter områder for gitt matrikkelenhet.<br /><i>Merknad:</i><br /><i>Hvert område har 0 eller 1 representasjonspunkt og 0 eller 1 flate, der hver flate har en omkrets og 0 eller flere hull</i>