Søk : logical diagram
Created: 28.06.2010 14:21:46
Modified: 18.05.2011 09:32:03
Project:
Advanced:
Datamodell for søk.<br /></p><p><br /></p><p>Det kan enten angis et par av feltnavn / feltverdi eller som Ansvarlig / Bboxkriterie.<br /></p><p>Feltnavn kan angis med objekt.feltnavn hvis det skal søkes i underobjekter. Det er angitt under hvilke underobjekter det skal kunne søkes på.<br /></p><p>Det er AND mellom søkeargumentene.<br /></p><p>Unntak: Hvis SAMME feltnavn er angitt flere ganger, er det OR mellom verdiene: klasse.klassifikasjonssystem/FE, klasse.klasseID/123, klasse.klasseID/456 gir klassifikasjonssystem=FE AND (klasseID=123 OR klasseID=456).<br /></p><p>Alle felt som kan returneres av det tilhørende finnkallet kan angis. Hvilke objekter som skal kunne brukes er angitt for den enkelte tjeneste.<br /></p><p>Argumentet angitt i feltverdi følger samme regler som for ny-kallene. Argumentet er case insensitivt. * benyttes som ”wild card”: Hvis det er * i verdien og operator er EQ, utføres SQL ”like”. Eksempel ”test*” -> ”like ’test%’” som SQL.<br /></p><p>Hvis flere felt fra samme underobjekt er angitt, skal disse tilhøre samme objekt (d.v.s. at søk etter sak med klasse.klassifikasjonssystem/FE, klasse.klasseID/123 gir saker med klasse FE/123, men ikke saker med klasseringene FE/2 og FA/123).<br /></p><p>Det er mulig å angi et attributt operator med verdiene LT (<), LE (<=), EQ (=, like), GE (>=), GT (>). EQ er standardverdi.<br /></p><p>Ansvarlig benyttes for å angi at saksmappene / journalpostene som skal returneres skal ”tilhøre” h.h.v. pålogget bruker (EGEN) eller pålogget brukers administrative enhet (EGENENHET).<br /></p><p>Tilhøre kan bety part i sak / sendt fra / til hvis bruker er ekstern i forhold til systemet.<br /></p><p><br /></p><p>Bbox benyttes for å søke etter objekter med koordinater innenfor et rektangel.<br /></p>