Saksmappe : public class
Created: 12.11.2009 10:04:38
Modified: 08.09.2010 20:32:25
Project:
Advanced:
<br /></p><p> Ref. NOARK-4 Norsk arkivsystem Versjon 4, Del II<br /></p><p> Tekniske spesifikasjoner Utdrag RIKSARKIVET 1999<br /></p><p> Chapter: 14.2 Modul for arkivstyring Sub Chapter: 14.2.1<br /></p><p> Sak (NOARKSAK)<br /></p><p> <br /></p><p><br /></p><p>Noark-4 sak med tillegg for ekstern nøkkel, <font color="#ff0000">fagsystem, </font>klassering, part i sak, tilleggsinformasjon<font color="#ff0000">, prosesstrinn, matrikkelnr, bygning, koordinat, plan </font>og journalposter. <br /></p><p><font color="#ff0000">Feltet fagsystem benyttes for å angi et spesielt sett med standardverdier og/eller konverteringsregler for saken med tilleggsobjekter. </font><br /></p><p><font color="#ff0000">Spesielt for feltet saOfftittel: Hvis denne angis i put må feltet saTittel inkludere hele saOfftittel som første del, for eksempel: saOfftittel: ”Del 1 av tittel som er offentlig” saTittel: ”Del 1 av tittel som er offentlig og del 2 av tittel som er skjermet” </font> <br /></p><p><br /></p><p>Skal noen av attributter fra basismappe flyttes til saksmappe, samt sakspart for å være mer ihht n5?<br /></p><p><br /></p><p>Da må stedfestetmappe arve fra saksmappe i staden.<br /></p>
Attribute
public string
  systemID
Details:
Range:0 to 1maxOccurs=1
minOccurs=0
Notes: saId i n4
public Saksnummer
  saksnr
Details:
Range:0 to 1maxOccurs=1
minOccurs=0
 
public Mappetype
  mappetype
Details:
Range:0 to 1maxOccurs=1
minOccurs=0
Notes: saType i n4
public Date
  saksdato
Details:
Range:0 to 1maxOccurs=1
minOccurs=0
Notes: saDato i n4
public string
  tittel
Details:
maxOccurs=1
minOccurs=1
Notes: saTittel i n4
public string
  offentligTittel
Details:
Range:0 to 1maxOccurs=1
minOccurs=0
Notes: saOfftittel i n4
public boolean
  skjermetTittel
Details:
Range:0 to 1maxOccurs=1
minOccurs=0
Notes: saU1 i n4
public Skjerming
  skjerming
Details:
Range:0 to 1maxOccurs=1
minOccurs=0
 
public Saksstatus
  saksstatus
Details:
Range:0 to 1maxOccurs=1
minOccurs=0
Notes: saStatus i n4
public Dokumentmedium
  dokumentmedium
Details:
Range:0 to 1maxOccurs=1
minOccurs=0
Notes: saPapir i n4
public Arkivdel
  referanseArkivdel
Details:
Range:0 to 1maxOccurs=1
minOccurs=0
Notes: saArkdel i n4
public Journalenhet
  journalenhet
Details:
Range:0 to 1maxOccurs=1
minOccurs=0
Notes: saJenhet i n4
public string
  bevaringstid
Details:
Range:0 to 1maxOccurs=1
minOccurs=0
Notes: saBevtid i n4
public Kassasjonsvedtak
  kassasjonsvedtak
Details:
Range:0 to 1maxOccurs=1
minOccurs=0
Notes: saKasskode
public Date
  kassasjonsdato
Details:
Range:0 to 1maxOccurs=1
minOccurs=0
Notes: saKassdato i n4
public string
  prosjekt
Details:
Range:0 to 1maxOccurs=1
minOccurs=0
Notes: saProsjekt i n4
public string
  administrativEnhetInit
Details:
Range:0 to 1maxOccurs=1
minOccurs=0
Notes: saAdmkort i n4
public string
  administrativEnhet
Details:
Range:0 to 1maxOccurs=1
minOccurs=0
Notes: saAdmbet i n4
public string
  saksansvarligInit
Details:
Range:0 to 1maxOccurs=1
minOccurs=0
Notes: saAnsvinit i n4
public string
  saksansvarlig
Details:
Range:0 to 1maxOccurs=1
minOccurs=0
Notes: saAnsvnavn i n4
public string
  tilgangsgruppeNavn
Details:
Range:0 to 1maxOccurs=1
minOccurs=0
Notes: saTggruppnavn i n4
Element Source Role Target Role
«dataType» Matrikkelnummer
Class  
Name:  
 
Name:  
 
Details:
 
Journalpost
Class «GI_KunTilInfo»
Name:  
 
Name: journalpost
 
Details:
 
Klasse
Class  
Name:  
 
Name: klasse
 
Details:
 
Sakspart
Class  
Name:  
 
Name: sakspart
 
Details:
 
«dataType» Punkt
Class  
Name:  
 
Name:  
 
Details:
 
Tilleggsinformasjon
Class  
Name:  
 
Name: tilleggsinformasjon
 
Details:
 
«dataType» ByggIdent
Class  
Name:  
 
Name:  
 
Details:
 
EksternNøkkel
Class  
Name:  
 
Name: referanseEksternNoekkel
 
Details:
 
Merknad
Class  
Name:  
 
Name: merknader
 
Details:
 
NasjonalArealplanId
Class  
Name:  
 
Name: planIdent
 
Details: