Plan : logical diagram
Created: 03.12.2010 11:31:10
Modified: 25.01.2012 10:38:46
Project:
Advanced:
Planopplysninger som kan fylles inn og hentes ut av skjemaløsning. Utvidet med arealbruk og egen struktur for Planopplysninger som passer til brukstilfellet