Naboliste : logical diagram
Created: 03.12.2010 11:22:48
Modified: 03.05.2011 16:51:09
Project:
Advanced:
Naboliste strukturen benyttes fra GI Kart. Utvidet med eiendommens adresse og ny eierstruktur. Skal også EnkelAdresse og Adresse få mulighet for å angi bolignummer?