LinkFunksjoner : public abstract <<interface>> interface
Created: 08.02.2011 15:23:49
Modified: 09.02.2011 11:05:22
Project:
Advanced:
Operation
public
VisEiendom(
MatrikkelId: Matrikkelnummer,
):void
Details:
Sequential <<WebTjeneste - LINK>>
Notes: Funksjon som aktiverer et annet system for visning av en gitt eiendom<br /><br />Eksempel på LINK<br /><br /><font color="#a6a6a6"><i>http://www.system.no/side.html</i></font>?funksjon=VisEiendom&kommunenummer=0123&gaardsnummer=1&bruksnummer=2[&festenummer=0][&seksjonsnummer=1]
public
VisBygning(
bygningsId: ByggIdent,
):void
Details:
Sequential <<WebTjeneste - LINK>>
Notes: Funksjon som aktiverer et annet system som automatisk viser informasjon om et bygg eller den geografiske posisjonen med kartutsnitt for valgt bygning<br /><br /><br />Eksempel på LINK<br /><br /><font color="#a6a6a6"><i>http://www.system.no/side.html</i></font>?funksjon=VisBygning&bygningsnummer=123456789[&endringsloepenummer=0]
public
VisAdresse(
adresseident: AdresseIdent,
):void
Details:
Sequential <<WebTjeneste - LINK>>
Notes: Funksjon som aktiverer et annet system som automatisk viser viser informasjon om adressen eller den geografiske posisjonen for en gitt adresse på kart.<br /><br />Eksempel på LINK<br /><br /><font color="#a6a6a6"><i>http://www.system.no/side.html</i></font>?funksjon=VisAdresse&kommunenummer=0123&adressenavn=Storgata&nummer=2<br /><font color="#a6a6a6"><i>http://www.system.no/side.html</i></font>?funksjon=VisAdresse&kommunenummer=0123&adressenavn=Storgata &nummer=2&bokstav=A<br /><font color="#a6a6a6"><i>http://www.system.no/side.html</i></font>?funksjon=VisAdresse&kommunenummer=0123&gaardsnummer=1&bruksnummer=2&festenummer=0&seksjonsnummer=1&undernummer=1
public
VisPlan(
planId: NasjonalArealplanId,
):void
Details:
Sequential <<WebTjeneste - LINK>>
Notes: Funksjon som aktiverer et annet system for visning detaljopplysninger for en gitt plan.<br /><br />Eksempel på LINK<br /><br /><font color="#a6a6a6"><i>http://www.system.no/side.html</i></font>?funksjon=VisPlan&kommunenummer=0123&planidentifikasjon=R0118AP<br /><font color="#a6a6a6"><i>http://www.system.no/side.html</i></font>?funksjon=VisPlan&fylkesnummer=01&planidentifikasjon=R0118AP<br /><font color="#a6a6a6"><i>http://www.system.no/side.html</i></font>?funksjon=VisPlan&landskode=NO&planidentifikasjon=R0118AP
public
VisSak(
saksID: Saksnummer,
):void
Details:
Sequential <<WebTjeneste - LINK>>
Notes: Funksjon som aktiverer et annet system for visning detaljopplysninger for en gitt sak<br /><br />Eksempel på LINK<br /><br /><font color="#a6a6a6"><i>http://www.system.no/side.html</i></font>?funksjon=VisSak&saksaar=2011&sakssekvensnummer=123456
public
VisJournalpost(
parameter: Journpostnøkkel,
):void
Details:
Sequential <<WebTjeneste - LINK>>
Notes: Viser en journalpost utifra nøkkel Dokumentnummer eller Journalnummer<br /><br />Eksempel:<br /><font color="#a6a6a6"><i>http://www.system.no/side.html</i></font>?funksjon=VisJournalpost&journalaar=2012&journalsekvensnummer=126<br /><font color="#a6a6a6"><i>http://www.system.no/side.html</i></font>?funksjon=VisJournalpost&saksaar=2011&sakssekvensnummer=101&journalpostnummer=5
public
VisDokument(
dokumentnummer: Integer,
parameter: Journpostnøkkel,
):void
Details:
Sequential <<WebTjeneste - LINK>>
Notes: Viser et dokument utifra nøkkel Dokumentnummer eller Journalnummer og dokumentnummer(løpenr til dokumentet) innenfor journalposten<br /><br />Eksempel:<br /><font color="#a6a6a6"><i>http://www.system.no/side.html</i></font>?funksjon=VisDokument&journalaar=2012&journalsekvensnummer=126&dokumentnummer=1<br /><font color="#a6a6a6"><i>http://www.system.no/side.html</i></font>?funksjon=VisDokument&saksaar=2011&sakssekvensnummer=101&journalpostnummer=5&dokumentnummer=1
public
VisOrganisasjon(
organisasjonsnummer: Integer,
):void
Details:
Sequential <<WebTjeneste - LINK>>
Notes: Viser data om en organisasjon utifra organisasjonsnummeret<br /><br />Eksempel:<br /><font color="#a6a6a6"><i>http://www.system.no/side.html</i></font>?funksjon=VisOrganisasjon&organisasjonsnummer=12345678
public
VisPerson(
parameter: Personidentifikator,
):void
Details:
Sequential <<WebTjeneste - LINK>>
Notes: Viser data om en person utifra en personidentifikator<br /><br />Eksempel:<br /><font color="#a6a6a6"><i>http://www.system.no/side.html</i></font>?funksjon=VisPerson&personidentifikatorNr=12345678901&personidentifikatorType=F<br /><font color="#a6a6a6"><i>http://www.system.no/side.html</i></font>?funksjon=VisPerson&personidentifikatorNr=12345678901&personidentifikatorType=D
public
LagNaboliste(
sesjon: String,
LINK2: String,
):void
Details:
Sequential <<WebTjeneste - LINK>>
Notes: Funksjon som aktiverer et annet system slik at brukeren kan etablere en liste over naboer for en gitt eiendom og returnere listen til sitt opprinnelige system.<br /><br />System A (f.eks. sakssystemet) benytter funksjonen ved å kalle system B (vanligvis GIS) ved å benytte LINK. GIS-systemet åpnes med aktuelle eiendom i kartbildet og med forslag til naboer. Brukeren får kontroll i GIS-systemets funksjonalitet og bestemmer interaktivt hvilke eiendommer som skal inngå i listen. GIS-systemet lager listen og lagrer den lokalt i GIS-systemet. Etter at Sakssystemet får tilbake kontrollen (ved en LINK), kan nabolisten hentes ved WS’en H<i>entNaboliste</i><br /><i><br /></i>En kan benytte alle Vis-funksjoner for å zoome inn i kartet<br /><i><br /></i><i>Eksempel på LINK</i><br /><i><br /></i><font color="#a6a6a6"><i>http://www.system.no/side.html</i></font>?funksjon=VisEiendom&kommunenummer=0123&gaardsnummer=1&bruksnummer=2&festenummer=0&seksjonsnummer=1&hint=LagNaboliste&sesjon=A12345678901&link2=<font color="#a6a6a6"><i>http://www.systemB.no/naboliste.html</i></font>? sesjon=A12345678901
public
LagKartutsnitt(
Sesjon: String,
LINK2: String,
):void
Details:
Sequential <<WebTjeneste - LINK>>
Notes: Funksjon som aktiverer et annet system slik at brukeren kan få et kartsnitt rundt en gitt eiendom og returnere kartet som et dokument til sitt opprinnelige system.<br /><br />System A (f.eks. SAK-systemet) benytter funksjonen ved å kommunisere med system B (vanligvis GIS).  GIS-systemet startes som LINK med parametrene som identifiserer aktuelle eiendom. Brukeren får kontroll i GIS-systemets funksjonalitet og bestemmer interaktivt kartutsnittets størrelse. GIS-systemet lager kartet og lagrer det lokalt i GIS-systemet. Etter at Sakssystemet får tilbake kontrollen (ved LINK2), kan kartet hentes ved en WS (<i>HentKartutsnitt</i>)<br /><br />En kan benytte alle Vis-funksjoner for å zoome inn i kartet<br /><br />Eksempel på LINK<br /><br /><font color="#a6a6a6"><i>http://www.system.no/side.html</i></font>?funksjon=VisPlan&kommunenummer=0123&planidentifikasjon=R0118AP&hint=LagKartutsnitt&sesjon=A12345678901&link2=<font color="#a6a6a6"><i>http://www.systemB.no/kart.html</i></font>?sesjon=A12345678901
public
LagPunkt(
Sesjon: String,
LINK2: String,
):void
Details:
Sequential <<WebTjeneste - LINK>>
Notes: Funksjon som aktiverer et GIS system slik at brukeren kan registrere en koordinat i kartbildet og returnere et punktobjekt til sitt opprinnelige system.<br /><br />System A (f.eks. SAK-systemet) benytter funksjonen ved å kommunisere med system B (vanligvis GIS).  GIS-systemet overtar kontroll gjennom en LINK og brukeren angir et punkt i GIS systemet interaktivt. GIS-systemet lager koordinat lokalt i GIS-systemet. Etter at Sakssystemet får tilbake kontrollen (ved LINK2), kan punktet hentes ved en WS (<i>HentPunkt)</i><br /><i><br /></i>En kan benytte alle Vis-funksjoner for å zoome inn i kartet<br /><br />Eksempel på LINK<br /><br /><font color="#a6a6a6"><i>http://www.system.no/side.html</i></font>?funksjon=VisAdresse&kommunenummer=0123& adressenavn=Storgata&nummer=2&bokstav=A&hint=LagPunkt&sesjon=A12345678901&link2=<font color="#a6a6a6"><i>http://www.systemB.no/punkt.html</i></font>?sesjon=A12345678901
public
LagOmraade(
Sesjon: String,
LINK2: String,
):void
Details:
Sequential <<WebTjeneste - LINK>>
Notes: Funksjon som aktiverer et GIS system slik at brukeren kan registrere et område i kartbildet og returnere et områdeobjekt til sitt opprinnelige system.<br /><br />System A (f.eks. SAK-systemet) benytter funksjonen ved å kommunisere med system B (vanligvis GIS).  GIS-systemet overtar kontroll gjennom en LINK og brukeren angir et område i GIS systemet interaktivt. GIS-systemet lager koordinater lokalt i GIS-systemet. Etter at Sakssystemet får tilbake kontrollen (ved LINK2), kan området hentes ved en WS (<i>HentOmraade)</i><br /><i><br /></i>En kan benytte alle Vis-funksjoner for å zoome inn i kartet<br /><br />Eksempel på LINK<br /><br /><font color="#a6a6a6"><i>http://www.system.no/side.html</i></font>?funksjon=VisEiendom&kommunenummer=0123&gaardsnummer=1&bruksnummer=2&festenummer=0&seksjonsnummer=1&hint=LagOmraade&sesjon=A12345678901&link2=<font color="#a6a6a6"><i>http://www.systemB.no/omraade.html</i></font>?sesjon=A12345678901