Matrikkel brukstilfeller : public package
Created: 17.02.2011 10:37:50
Modified: 17.02.2011 10:37:50
Project:
Advanced:
Det definert et utvalg av brukstilfeller for ulike typer operasjoner mot matrikkelen og i grenseflatene til plan- og sakssystem. Brukstilfellene beskriver oppgaver som krever informasjon fra matrikkelen. Hvert enkelt brukstilfelle er brutt opp i enkle operasjoner og informasjonspakker for spørring eller som returverdier ved oppslag i matrikkelen. Enkelte brukstilfeller bruker webservicer fra andre pakker i GeoIntegrasjon for å illustrere bruk.<br /></p><p><b><br /></p><p></b><b>Revisjonshistorikk:</b><br /></p><p><br /></p><p><ul><li>Draft 0.1 -16.1.2010, Lars Eggan, NOIS <br />Bygd på gruppearbeid og innspill fra Acos</li><br /></p><p><li>Draft 0.2 -21.1.2010, Lars Eggan, NOIS<br />Revisjon</li><br /></p><p><li>Draft 02.21 - 21.1.2010, Tor Olav Almås, NoIs<br />Oppdatert innledning og gjennomgang av metoder</li><br /></p><p><li>Draft 0.31 - 09.03.2010, Tor Olav Almås, NoIs<br />Oppdatert beskrivelse av brukstilfeller</li><br /></p><p><li>Draft 0.4 - 16.4.2010, Lars Eggan, NoIs<br />- Laget UseCase i EA<br />- Oppdatert datamodell med geometri.<br />- Alle operasjoner starter med stor bokstav.<br />- Ny: SjekkBygning<br />- Ny: HentTeigerForEiendom,<br />-HentAnleggsflaterForEiendom,<br />-HentOmraadeForEiendom</li><br /></p><p><li>Draft 0.6 - 5.7.2010, Lars Eggan, NoIs<br />Revidert:<br />- Nye UseCase (fra EA).<br />- Revidert i følge referat fra møte 21.6.<br />- Rettet opp småfeil.<br />- Revidering av Kodelister med egen operasjon.<br />- Ny operasjon HentEtasjer på Bygg.</li><br /></p><p></ul><ul><li>Draft 0.6.3 - 31.8.2010, Tor Olav Almås, NoIs<br />Oppdatert Use case beskrivelser for Matrikkelen til en felles mal</li><br /></p><p></ul><br /></p>