Integrasjon Kart og Sak brukstilfeller : public package
Created: 28.03.2011 16:56:03
Modified: 28.03.2011 16:56:03
Project:
Advanced:
Det er definert et utvalg av brukstilfeller for ulike typer oppslag og operasjoner i grenseflatene mellom Sak og Kart (GIS). Brukstilfellene beskriver oppgaver for som krever brukerinteraksjon i ulike systemer og overføring av informasjon fra ett system til et annet innen kommunal skasbehandling med fokus på bruk av kart.<br /></p><p>Hvert enkelt brukstilfelle er brutt opp i enkle operasjoner og informasjonspakker for oppslag og visning av informasjon i et annet system eller som henter ut informasjon ved oppslag med bruk av kartgrensesnitt.<br /></p><p><br /></p><p><font color="#0f0f0f"><b><br /></p><p></b></font><font color="#0f0f0f"><b>Revisjonshistorikk</b></font><br /></p><p><br /></p><p><ul><li>Standard 2.0 -Tor Kjetil Nilsen, Geoservice AS, Ivar Mestad, Norkart AS,<br />Øyvind Eid, Norconsult Informasjonssystemer AS, <br />Steinar Høseggen, Geomatikk AS 2006.07.01<br /><br />Endringer i forhold til høringskommentarer og innspill på Geolok-konferanse 13. juni 2006<br /></li><br /></p><p><li>Draft 2.1 - (GI forprosjekt)<br />- Steinar Høseggen, Geomatikk AS (leder)<br />- Jarle Trydal, Gecko AS<br />- Lars Eggan, NOIS AS<br />- Gunnar Samuelsen, Norkart Geroservice AS<br />- Johannes Vea, Acos AS</li><br /></p><p></ul> Definert nye tjenester basert på innspill fra systemleverandører<br /></p><p> Forslag til prinsipper for overføring av geometri<br /></p><p><br /></p><p><ul><li>Draft 2.2 – Tor Kjetil Nilsen, Norkart Geoservice, Tor Olav Almås, NoIS<br />UML modell med beskrivelse av brukstilfeller og tjenestegrensesnitt for integrasjoner mellom Kart og Sak. Spesiell fokus på LINK funksjoner og kontrolloverføring i GeoIntegrasjonsstandard<br /></li><br /></p><p><li>Draft 2.3 - Tor Olav Almås, NoIS<br />Rettet opp use case for detaljopplysninger om plan</li><br /></p><p></ul><br /></p>